Tháng 05 19
Khám phá SaPa cùng chuyên cơ siêu VIP Hà Sơn Hải Vân

Mặc dù, mới đi vào hoạt động cách đây không lâu. Nhưng chuyên cơ Royal đã tạo nên cơn sốt vô cùng lớn trong giới du lịch và dịch vụ vận chuyển hành khách, đặc biệt, trong giới du lịch và người dân tại Lào Cai, SaPa. Một chuyên cơ đặc biệt kết hợp hoà...