VIỆC LÀM CÔNG TY HÀ SƠN HẢI VÂN TUYỂN DỤNG

  • 7 - 8 tr

    Toàn Quốc

    Hêt hạn

    TIẾP VIÊN TUYẾN (PHỤ XE KHÁCH)

    Công ty TNHH Vận tải Hà Sơn Hải Vân - tuyển dụng nhân viên Tiếp viên tuyến (phụ xe khách) Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017