VIỆC LÀM CÔNG TY HÀ SƠN HẢI VÂN TUYỂN DỤNG

  • 4,5 triệu

    Toàn Quốc

    Hêt hạn

    NHÂN VIÊN TẠP VỤ

    Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018. Phòng HCSN tầng 2 Văn phòng Hà Sơn Hải Vân - 270 Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình - Hà Nội SĐT: 09624...