VIỆC LÀM CÔNG TY HÀ SƠN HẢI VÂN TUYỂN DỤNG

 • 5 - 6 tr

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI

  Công ty TNHH Vận tải Hà Sơn - Hải Vân - tuyển dụng Nhân viên trực Tổng đài Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

 • 5.5tr -6tr

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  NHÂN VIÊN BÁN VÉ TẠI VĂN PHÒNG

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ SƠN HẢI VÂN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN VÉ TẠI VĂN PHÒNG, HẠN 31/3/2017

 • 6 -8tr

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

  Công ty TNHH Vận tải Hà Sơn Hải Vân tuyển dụng nhân viên GIAO NHẬN HÀNG HÓA, hạn nộp hồ sơ 30/3/2017