VIỆC LÀM CÔNG TY HÀ SƠN HẢI VÂN TUYỂN DỤNG

  • 18-22 tr

    Toàn Quốc

    Hêt hạn

    LÁI XE TUYẾN BẰNG E

    Công ty TNHH Vận tải Hà Sơn Hải Vân - tuyển dụng lái xe tuyến Hà Nội <=> Lào Cai. Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017