Tháng 08 04

Chính sách hoàn trả vé

Chính sách hủy/ hoàn/ trả vé:

Hủy/ hoàn/ trả vé trước giờ khởi hành: 

- Khách hàng hủy chuyến đi trước 02 tiếng được  hoàn trả 90% tiền vé đã mua

- Khách hàng hủy chuyến đi trước 30 phút được hoàn trả 70% tiền vé đã mua

Vé khi hủy/ hoàn/ trả phải còn nguyên vẹn, không rách/rời, không chắp vá. Công ty sẽ không nhận lại vé và không hoàn tiền trong các trường hợp vé bị rách/rời, chắp vá, mất vé và không nằm trong hai trường hợp trên.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Hotline: 19006776