Tháng 08 01

Đại Lý Bán Vé

Danh sách các Đại lý bán vé của Hà Sơn Hải Vân

 

Khách Sạn HD Sapa

Địa chỉ: 578 Điện Biên Phủ

Tel: 0914928683 / 01693819448

 

Khách Sạn Trăng Mật

Địa chỉ: 015 Ngũ Chỉ Sơn

Tel: 01238689699

 

Khách Sạn Kenpast

Địa chỉ: 11 Xuân Viên

Tel: 0979197253

 

Khách Sạn Đỗ Quyên

Địa chỉ: 69 Xuân Viên

Tel: 0944486508 / 0914486508

 

Nhà Nghỉ  Hùng Anh

Địa chỉ: 05 Thạch Sơn

Tel: 0919929576

 

Khách Sạn Anh Nhi

Địa chỉ: 078 Lương Đình Của

Tel: 01692966986 / 0985658399

 

Khách Sạn Stunning View

Địa chỉ 1: 063 Mường Hoa – Tel: 0203871163

Địa chỉ 2: 028 Mường Hoa – Tel: 0972959185

 

Khách Sạn Hoa Trà

Địa chỉ: 03 Fansipang

Tel: 0975612455

 

Khách Sạn Quyết Tính

Địa chỉ: 313 Điện Biên Phủ

Tel: 01676113668

 

Khách Sạn Centre

Địa chỉ: Số 10 Cầu Mây

Tel: 0986299885