Tháng 08 11
Chương trình Hà Sơn Hải Vân đồng hành cùng Sinh viên mùa tựu trường 2018

Tháng 8 – thời điểm bắt đầu mùa tựu trường của Sinh viên, đặc biệt là các bạn Tân Sinh Viên. Ngoài tâm trạng háo hức cho ngày tựu trường sắp đến, cánh cửa đại học đang rộng mở chào đón các Tân Sinh Viên – đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. T...